Služby
aktuální výzvy Obce
Oprava místních komunikací - obce do 3000 obyvatel, formulář ke stažení
Dotace na chodníky, cyklostezky
Dotace na zateplení obecních budov
Dotace na komunitní dům seniorů
Dotace na kompostárny a svozovou techniku
Dotace na vodovod, kanalizace ČOV
Dotace na Mateřské a Základní školy
Podnikatelé
Dotace na úspory energie podnikatelských budov
Dotace na komunitní dům seniorů
Zemědělci
Dotace pro mladé začínající zemědělce
Dotace pro zemědělské podnikatele
Investice do zemědělských podniků

Služby | Zpracování žádosti o dotace

Mezi naše služby patří vyhledávání a doporučení vhodného dotačního titulu, poradenská činnost, předprojektová příprava, zpracování projektové technické dokumentace, „inženýring“ stavebního povolení, položkový rozpočet stavby, energetický audit, zpracování žádostí o dotace, administrativní příprava výběrových řízení, stavební dozor, spolupráce při realizaci stavby, výkaznictví dotace, daňové poradenství, komplexní řešení administrativní kapacity žádosti o dotaci a další.

Proč právě Abc DOTACE?

„Dotace přejí jen připraveným"

Kontaktujte nás!